Poznaj nas

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów biznesowych, indywidualnych oraz organów administracji publicznej.

Maciej Wróbel Kancelaria Adwokacka Prawo. Nowocześnie i odpowiedzialnie. Maciej Wróbel Kancelaria Adwokacka Prawo. Nowocześnie i odpowiedzialnie.

Maciej Wróbel

Adwokat

Adwokat specjalizujący się w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach w Poznaniu
i Warszawie, zajmując się m.in. obsługą banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które reprezentował w wielomilionowych sporach.

 • Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM
  w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, Absolwent Wydziału Prawa
  i Administracji na UAM w Poznaniu.
 • Autor publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego publikowanych
  w prestiżowych czasopismach naukowych. Przedmiot jego badań naukowych
  obejmuje prawo autorskie i prawo własności intelektualnej.

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem Klienta, dbając o zachowanie najwyższych standardów zawodowych i etycznych. Prywatnie pasjonat sztuki współczesnej i fan snowboardu (Akademicki Mistrz Polski Uczelni Wyższych).

Nasze usługi

Jesteśmy świadomi tego, że dla Klienta ważna jest dostępność adwokata i szybkie rozwiązanie problemu - dlatego zawsze spełniamy te oczekiwania.
Za cel stawiamy sobie kompleksową obsługę naszego Klienta.

Klienci biznesowi

Pomagamy Klientom biznesowym w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Pomoc obejmuje zarówno bieżącą obsługę prawną, jak i reprezentację przed wszelkimi sądami i organami państwowymi. Prowadzenie biznesu to w końcu również profesjonalna i solidna pomoc prawna otwarta na nowe rozwiązania dla dobra Klienta.

Klienci indywidualni

Równie ważny jest dla nas Klient indywidualny, dla którego często pierwszy i jedyny kontakt z sądem jest stresujący. Naszą rolą jest wytłumaczenie skomplikowanej procedury i pomoc przy rozwiązaniu problemu.

Maciej Wróbel Kancelaria Adwokacka Prawo. Nowocześnie i odpowiedzialnie.

Jak działamy

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy i zawsze jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Przewidywana forma wynagrodzenia:
 • Za prowadzenie konkretnej sprawy

  (szczególnie przy sprawach sądowych)

 • Według stawki godzinowej

  (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin poświęconych na konkretną sprawę)

 • Według rozliczenia ryczałtowego

  (stała kwota miesięczna ustalana z Klientem, preferowane przy Klientach biznesowych)

 • Indywidualnie dopasowany system mieszany

Porady online

Starając dostosować się do potrzeb Klientów, stosujemy nowoczesne rozwiązania dające możliwość uzyskania porady prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W tym celu prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail zawierającą opis danej sprawy na adres:

biuro@mwkancelaria.pl

W informacji zwrotniej od razu poinformujemy o koszcie porady. Po zaksięgowaniu płatności prześlemy poradę prawną zawierającą rozstrzygnięcie problemu i ewentualne dalsze kroki w sprawie.

Dane do przelewu

Kancelaria Adwokacka – Maciej Wróbel
ul. Libelta 12/1
61-706 Poznań

Numer rachunku bankowego:
35 1090 2590 0000 0001 3541 4471

Maciej Wróbel Kancelaria Adwokacka Prawo. Nowocześnie i odpowiedzialnie.

Nasze sukcesy

Naszym atutem jest umiejętne łączenie doświadczenia zawodowego z działalnością naukową, tak, aby znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Klienta.

 • 23 września 2018 r.
  Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorców

  Jak chronić dobra osobiste osób prawnych?

  Rzeczpospolita

 • 7-8/2018
  O ochronie wizerunku

  Glosa do wyroku SN z 10.11.2017 r. (V CSK 51/17) o ochronie wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną

 • 7/8'2018
  Prawa autorskie w umowach z architektami

  Jak uregulować prawa autorskie w umowach architektonicznych?

  Architektura&Biznes nr 7/8’2018

 • Nr 2(170) rok akademicki 2017/2018
  Jak bezpiecznie zawierać umowy z artystami?

  Jakie umowy zawierać z artystami?

 • nr 7/2017
  Artykuł o tym, czy pomysł może być chroniony przez prawo autorskie.

  Prawnoautorska ochrona pomysłu, Zeszyty Studenckie Kół Naukowych Wydziału Prawa i
  Administracji UAM nr 7/2017.

 • nr 2(91)2017
  Polemika z orzeczeniem Sądu Najwyższego dotyczącym wypłaty odszkodowania za stworzenie pakietu ubezpieczeniowego.

  Glosa do wyroku SN z 3 lutego 2017 r. (II CSK 400/16) w sprawie odszkodowania
  prawnoautorskiego za stworzenie pakietu ubezpieczeniowego, Prawo asekuracyjne
  2(91)/2017.

 • nr 5/2017
  Publikacja porównująca utwór zbiorowy i współautorski.

  Utwór współautorski a utwór zbiorowy – moment wygaśnięcia autorskich praw
  majątkowych, Palestra 5/2017.

 • nr 17/2015
  Artykuł o tym, czy można na stronie internetowej umieszczać linki odsyłające do innych stron.

  Prawo do umieszczania linku odsyłającego do innej strony, na której znajduje się utwór
  chroniony prawem autorskim – glosa, Monitor Prawniczy 17/2015.

 • nr 2/2017
  Publikacja dotycząca głośnego europejskiego sporu z Google – prawa do „bycia zapomnianym”.

  Prawo do „bycia zapomnianym” – glosa, Monitor Prawniczy 2/2017.

 • nr 13/2014
  Publikacja dotyczące problemu, czy twórcom należy się wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

  Uprawnienia twórców do wynagrodzenia a dozwolony użytek prywatny osób fizycznych –
  glosa, Monitor Prawniczy 13/2014.